צוות ניהול

ברייטמן גיל הוקמה על ידי ניב ברייטמן ואוהד גיל ב-2013 וכשנה לאחר מכן הוקמה הקרן הראשונה. אוהד וניב אחראים על הניהול השוטף של שתי הקרנות הבא לידי ביטוי באיתור ורכישת הנכסים, בניית תיק ההשקעות והפיזור בו, בחינת העסקאות, ניהול הנכסים בפועל ועבודה מול משקיעי הקרנות.

יו"ר ועדת השקעות

הצוות החיצוני

Raveh-Haber - Brightman-Gil Investments
Deloitte - Brightman-Gil Investments
CRI - Brightman-Gil Investments
Raveh-Haber - Brightman-Gil Investments