תאריך רכישה
October 2018

היקף העסקה
$20.5 million

שטח הנכס
130,378 SQF

מימון
55%

הון עצמי
$10 million
4501 NORTH POINT
Alpharetta, Atlanta, GA

בניין משרדים Class A באלפרטה .GA הבניין נרכש בתפוסה של 88%. כמחצית מהנכס מושכר לדייר עוגן, TSYS , חברה ציבורית הנסחרת ב- NYSE . 

הנכס ממוקם באלפרטה, אחד הפרברים החזקים אשר נמצאים בפיתוח וצמיחה לאחרונה במטרו של אטלנטה.

 

   |   הבא >

פרטי העסקה

10/2018
תאריך רכישה

$20.5M
היקף העסקה

130,378
SQF

55%
מימון

$10M
הון עצמי