ברייטמן-גיל שמה לה למטרה לאתר נכסים והזדמנויות השקעה בכדי להשיג תשואה עודפת על השוק, תוך התמחות בבניית תיק נכסים מיטיב למשקיעינו.

 

ברייטמן-גיל שמה לה למטרה לאתר נכסים והזדמנויות השקעה בכדי להשיג תשואה עודפת על השוק, תוך התמחות בבניית תיק נכסים מיטיב למשקיעינו.

 

ברייטמן-גיל ניהול השקעות נדל"ן מנהלת תיק נכסי נדל"ן באמצעות קרנות הון פרטיות ומאז הקמתה בשנת 2013 תחת ניהולנו - נכסים בשווי של 300 מיליון דולר.

אנו מאמינים כי ניהול השקעותינו מחייב ניהול מקומי אשר נעשה ממשרדי החברה הממוקמים הן באטלנטה, ג'ורג'יה והן בתל אביב.

הערך שאנו יוצרים למשקיענו מתבטא בניהול מקצועי ופעיל של הנכסים וביצירת תיק השקעות מגוון.

ברייטמן-גיל ניהול השקעות נדל"ן ברייטמן-גיל ניהול השקעות נדל"ן מנהלת תיק נכסי נדל"ן באמצעות קרנות הון פרטיות ומאז הקמתה בשנת 2013 תחת ניהולנו - נכסים בשווי של 300 מיליון דולר.

אנו מאמינים כי ניהול השקעותינו מחייב ניהול מקומי אשר נעשה ממשרדי החברה הממוקמים הן באטלנטה, ג'ורג'יה והן בתל אביב. הערך שאנו יוצרים למשקיענו מתבטא בניהול מקצועי ופעיל של הנכסים וביצירת תיק השקעות מגוון.

Brightman-Gil Real Estate Investments$80M הון מנוהל$300M שווי נכסים1MSQF20%IRR ממימושים

ברייטמן-גיל ניהול השקעות נדל"ן בונה תיק השקעות מבוזר תוך התמקדות ביעדים גאוגרפים בעלי צמיחה כלכלית ומאפיינת את ההזדמנויות הנכונות להשקעה בכל תקופה נתונה.

הקרן השנייה מבית ברייטמן-גיל (B&G II) תתמקד ביצירת תיק נכסים מגוון אשר יאפשר למשקיעים ליהנות מתשואה עודפת. אנחנו מאמינים כי המפתחות העיקריים להצלחת השקעות ימשיכו להיות התמקדות ביעדים גאוגרפים בעלי צמיחה כלכלית, זיהוי ההזדמנויות הנכונות להשקעה בכל תקופה נתונה וניהול מקצועי של תיק הנכסים.

אנחנו ממשיכים להאמין כי ארה"ב היא היעד המועדף לביצוע השקעות נדל"ן ובתוך ארה"ב אנו חושבים שהדרום מזרח הוא האזור הנכון ביותר להתמקד בו שכן מתקיימים באזור התנאים הכלכליים המהווים את הקרקע הפורייה להזדמנויות השקעה רבות. ככלל, ערך נדל"ן עולה בשווקים בהם יש צמיחה כלכלית וצמיחה של האוכלוסייה ואנו מזהים את שני המאפיינים הללו בדרום מזרח ארה"ב.

ברייטמן-גיל ניהול השקעות נדל"ן בונה תיק השקעות מבוזר תוך התמקדות ביעדים גאוגרפים בעלי צמיחה כלכלית ומאפיינת את ההזדמנויות הנכונות להשקעה בכל תקופה נתונה.

הקרן השנייה מבית ברייטמן-גיל (B&G II) תתמקד ביצירת תיק נכסים מגוון אשר יאפשר למשקיעים ליהנות מתשואה עודפת. אנחנו מאמינים כי המפתחות העיקריים להצלחת השקעות ימשיכו להיות התמקדות ביעדים גאוגרפים בעלי צמיחה כלכלית, זיהוי ההזדמנויות הנכונות להשקעה בכל תקופה נתונה וניהול מקצועי של תיק הנכסים.

אנחנו ממשיכים להאמין כי ארה"ב היא היעד המועדף לביצוע השקעות נדל"ן ובתוך ארה"ב אנו חושבים שהדרום מזרח הוא האזור הנכון ביותר להתמקד בו שכן מתקיימים באזור התנאים הכלכליים המהווים את הקרקע הפורייה להזדמנויות השקעה רבות. ככלל, ערך נדל"ן עולה בשווקים בהם יש צמיחה כלכלית וצמיחה של האוכלוסייה ואנו מזהים את שני המאפיינים הללו בדרום מזרח ארה"ב.