תאריך רכישה
September 2017

היקף העסקה
$50.4 million

מספר יחידות
312

מימון
65%

הון עצמי
$17.5 million
INDIAN LAND (SOLD)
Charlotte, NC

פרוייקט ייזום של 312 יחידות דיור שבנייתו הושלמה.

 

 

   |   הבא >

פרטי העסקה

09/2017
תאריך רכישה

$50.4M
היקף העסקה

312
Units

65%
מימון

$17.5M
הון עצמי