תאריך רכישה
February 2020

היקף העסקה
$30.5 million

שטח הנכס
174,408 SQF

מימון
62%

הון עצמי
$11.8 million
MAITLAND LAKES
Maitland, FL

בניין משרדים Class A במייטלנד בפלורידה. הבניין נרכש בתפוסה של 91%.

הנכס ממוקם בעיר אשר לאורך השנים מתקיימת בה צמיחה חזקה של מקומות תעסוקה, פי שניים מהממוצע בארה"ב.

בנכס ישנו מגוון יציב של דיירים איכותיים, אשר משתייכים למספר רב של תעשיות יציבות שירותי בריאות ופיננסים.

 

   |   הבא >

פרטי העסקה

02/2020
תאריך רכישה

$30.5M
היקף העסקה

174,408
SQF

62%
מימון

$11.8M
הון עצמי