תאריך רכישה
September 2014

היקף העסקה
$31.2 million

מספר יחידות
506

מימון
78%

הון עצמי
$3.4 million
NORTH SHORE (SOLD)
Chattanooga, TN

506 יחידות בשני מקבצי דיור בתפוסה גבוהה של כ- 98% כאשר דמי השכירות נמוכים מהממוצע בנכסים מתחרים באזור.

פוטנציאל האפסייד בהשקעה בא לידי ביטוי בשני אופנים, ראשית, שכר הדירה היה משמעותית מתחת לשוק, ובתקופת הרכישה חידושי חוזים נעשו בשכר דירה גבוה יותר. שנית, הנכס לא תוחזק נכון במשך תקופה ארוכה, ונדרש בו שיפוץ היחידות והמראה הכללי, ובעקבות השיפוץ בוצעה העלאת שכר הדירה. לאחר שיפוץ 35% מהיחידות והעלאת השכירות ולמעשה הוכחת הפוטנציאל הקיים בשיפוץ שאר הנכס, המתחם נמכר בהצלחה.

   |   הבא >

פרטי העסקה

09/2014
תאריך רכישה

$31.2M
היקף העסקה

506
Units

78%
מימון

$3.4M
הון עצמי