תאריך רכישה
February 2022

היקף העסקה
$43 million

יחידות מגורים
143

מימון
61%

הון עצמי
$16 million
AVA JODECO
McDonough, GA

פרויקט Townhomes & BTR הממוקם במקדונו, ג'ורג'יה. העסקה הינה פרויקט ייזום ופיתוח להקמת מתחם בתים פרטיים להשכרה הכולל כ-143 יחידות.

 

   |   הבא >

פרטי העסקה

02/2022
תאריך רכישה

$43M
היקף העסקה

143
יחידות מגורים

61%
מימון

$16M
הון עצמי